nl   eng   tr

Gezondheidsmeter Kinderen 2022

Privacy

Hoe komt de GGD aan de naam van mijn kind en het adres?

Alle inwoners van Nederland staan in het bevolkingsregister van gemeenten, dus ook uw kind. Voor dit onderzoek heeft de GGD Rotterdam-Rijnmond een steekproef getrokken uit dit bevolkingsregister. Dit gebeurt per gemeente voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. Er is één bestand met namen en adressen. Dit bestand wordt uiterlijk 31 juli 2022 vernietigd.

Hoe gaat de GGD om met mijn privacy?

Uw gegevens zijn veilig. Dat is wettelijk verplicht. Er zijn verschillende maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen. Zo gebruikt de GGD uw gegevens alleen voor statistische informatie. In de statistische informatie zijn persoonlijke gegevens nooit te herkennen. Het is dus niet bekend van wie de antwoorden zijn die in de vragenlijst zijn ingevuld. De antwoorden worden geanalyseerd zonder dat ze gekoppeld zijn aan namen of adressen. Ook kan geen enkele andere instelling toegang eisen tot de gegevens.

Wilt u meer lezen over privacy? Kijk dan in de privacyverklaring. Deze vindt u hier.