nl   eng   tr

Gezondheidsmeter Kinderen 2022

Over de resultaten van het onderzoek

Wanneer hoor ik iets terug over het onderzoek?

U krijgt geen persoonlijke reactie. Vanaf half oktober 2022 publiceren wij via www.gezondheidinkaart.nl de definitieve resultaten.